top of page

רפואה פונקציונלית / שאלונים ויודעים / בחנו את עצמכם

שאלוני בריאות פונקציונליים נועדו לסייע לנו באבחון בעיות העומדות בשורש התלונה הרפואית ולמקד באמצעות המידע שמתקבל מהם, את ההמלצות לטיפול. אנו עושים בהם שימוש נרחב בנוסף גם לשימוש בבדיקות קופ"ח שבוצעו, לבדיקות מעבדה פונקציונליות הנשלחות למעבדות בחו"ל ולבדיקת DNA חדשנית. כל אלה נועדו לעזור לנו באיתור מקור הבעיה ובהתאמת תכנית הבראה ב"תפירה אישית" הכוללת המלצות לבירורים נוספים, לתזונה מותאמת אישית לכל אחד ואחת על פי בעיות הרקע שאותרו.

לסדרת השאלונים שלנו נוסף לאחרונה שאלון בריאות מקיף מכוון שנשלח למטופלים הבוחרים לבצע את תכנית "מקסימום YOU". התכנית מיועדת להתאמת המלצות תזונתיות שנועדו להעלות למקסימום את תפקוד ה DNA. 

כדי לתת לכם "טעימה" מהשאלונים, העלינו לאתר כמה מן השאלונים בהם אנחנו משתמשים. תוכלו לענות עליהם ולבדוק האם ייתכן כי הבריאות שלכם לקויה למרות שבבדיקות בקופ"ח שערכתם היה הכל תקין. שאלונים אלה יסייעו לכם אולי לאתר את מקור הסבל שלכם, שלא התגלה בשום דרך אחרת. 

 

לחצו כאן למעבר לדפי השאלונים.

במידה שגיליתם בעיה אתם מוזמנים לפנות לתמי בטלפון 052-3677047

כדי לבחון את האופציות לטיפול. 

                                                          ב ה צ ל ח ה