top of page

 גישה לטיפול 1: רפואה סינית / צ'יקונג

Traditional Chinese Medicine

דר' לו צ'אן גואנג

(ניתן לבחור בטיפול ברפואה סינית / צ'יקונג בלבד  או לשלב בין  3 הגישות) 

 

הרפואה הסינית זוכה כיום להכרת הממסד הרפואי השמרני, אולי יותר משיטות אחרות הקיימות בשוק והמכונות אלטרנטיביות/משלימות/חלופיות. הגורמים שמקדמים הכרה זו כוללים, בין השאר, מחקרים רפואיים רבים שנעשו במערב כדי לברר אם הישגיה אכן ממשיים, ושבהם הוכחה יעילותה, ודרישות מטופלים לפתרונות חלופיים, אחרי שהתאכזבו מהתוצאות במסגרות הרפואיות הקונבנציונליות. 

"מרכז שן צ'י לרפואה שלמה" - מרפאתם של דוקטור לו צ'אן גואנג ותמי קלייטמן, הוקם ביהוד לפני כעשר שנים כדי לאפשר לדוקטור לו לטפל בחולים בשיטותיו. מאז הוא טיפל בקהל עצום של מטופלים עם רמות הצלחה גדולות

מובאים פה דברים שתמי כתבה  על רפואה סינית ורפואת צ'יקונג. הדברים נמסרו לה בע"פ על ידי דוקטור לו:

רפואה סינית וצ‘י קונג (רפואת אנרגיה)

רפואת צ'יקונג – האם זה סינית בשבילך?

כדוקטור לרפואה סינית וצ'יקונג הפועל בארץ, הנני נדרש לעיתים קרובות להסביר מהם היסודות עליהם מושתתת אומנותי.  מהו סוד ההצלחה שלי כרופא,  ובמה שונה הטיפול שאני מעניק מזה שמעניקים עמיתיי המערביים. 

אני מודה ומתוודה כי משימת ההסברה היא קשה ביותר. לא פעם  אני חש כי הסבריי אינם מספקים, וכי הם קשים להבנה, לא רק להדיוטות אלא אף לאנשי מקצוע רפואיים ופרה-רפואיים. לא אחת אני נתקל במטופלים או בבני-שיח אחרים, המקשיבים בנימוס לכל הסבריי, אבל כאשר אני משתמש במושגים כגון "רופא אנרגיה" או "צ'י", הם מביטים בי בחוסר אמון, ולעיתים אף בזלזול.

 

לפני שאתיימר להסביר את המושג "דוקטור לצ'יקונג", זן הרפואה בו התמחיתי, אפתח ואומר כי צ'יקונג רפואי הוא עתיק יומין והתקיים אלפי שנים, אלא שבתקופת הקומוניזם הוא ירד ממעמדו, כמו הרבה אומנויות סיניות עתיקות. כיום החלה פריחה מחדש של האומנויות הישנות והצ'יקונג קיבל מאז 1989הכרה רשמית מאת ממשלת סין. מאז הוא מונהג כמודל טיפולי בבתי החולים במדינה ומוגן באמצעות מערכת חוקים מקיפה. רפואת הצ'יקונג אף נכללת  בתכנית לימודי הרפואה באוניברסיטאות המרכזיות והמוכרות בסין.

 

האם ניתן לשלב בין הרפואה הסינית לבין הרפואה המערבית?

המודל הסיני מראה כי השילוב הוא אכן אפשרי. בסין משולבת הרפואה הסינית המסורתית בתוך מערכת הבריאות הכללית, וכיום היא נחשבת חלק בלתי נפרד ממערך הבריאותהציבורי. אין הפרדה ולא חייבת להיות הפרדה בין שני עולמות הרפואה – זה המערבי המודרני וזה הסיני העתיק.

 

מהי הרפואה הסינית ורפואת הצ'יקונג?

הרפואה הסינית המסורתית התפתחה במהלך 5000 השנים האחרונות. היא משלבת בתוכה כמה מסגרות פילוסופיות. אלה כוללות את תיאורית ה"ינג-יאנג", את תיאורית "חמשת האלמנטים", את תיאורית ה"מרידיאנים" (נקודות אנרגיה), את תיאורית ה"זנג-פו" העוסקת באיברים הפנימיים, ואת תורת ה"צ'י-קונג".

אתאר את רפואת הצ'יקונג בכמה משפטים.  

"צ'יקונג" מתבסס על האמונה המסורתית הסינית כי בגוף פועל שדה אנרגיה המכונה "צ'י". (יש לציין, שהמונח "אנרגיה" ברפואה הסינית, שונה לחלוטין מהמונח "אנרגיה" במדע המערבי). שדה הצ'י מופק ומתוחזק על ידי מערכת הנשימה של הגוף. פירושה של המילה צ'י הוא "נשימה" או "דלק". דלק זה הוא האנרגיה שנוצרת בתהליך הנשימה והוא זה המחזיק אותנו בחיים. הוא למעשה אנרגיית החיים.

  

"קונג" פירושו עבודה, משימה או תפקיד, שעל ביצועו אחראי האומן בעל-המקצוע, או המיומנות בתחום מסוים. 

 

"צ'יקונג", אם כך, הו