top of page
Blue Background

 מהי בדיקת הרוק ולמה חשוב לבצעה

בריאות היא אולי הנכס היקר ביותר שיש לנו. מזה דורות שאנו עוסקים בדרכים לשיפור הבריאות ולהקטנת הסיכונים ללקות במחלות באמצעות שיפור התזונה ושינוי באורחות חיים.

עד לאחרונה, מידע על ההרכב הגנטי האישי שלנו כאינדיקציה לרמת הסיכון שלנו לפתח מחלות, גידולים, מחלות דגנרטיביות וכד' לא היה זמין לנו ולכן לא היווה מרכיב בשיקולים שלנו לנקיטת צעדים לשיפור הבריאות.  

התקדמות טכנולוגית מדהימה שהתרחשה בשנים האחרונות שינתה מן היסוד עובדה זאת וכיום, באמצעות בדיקת רוק פשוטה וזולה יחסית הממפה את הרכב ה DNA האישי שלנו, אנו יודעים לזהות רגישויות למזון, ללמוד מהו העומס הגנטי שיש לנו ביחס לאבותינו, למדוד את יכולתנו לתרגל ספורט, להעריך את הסיכוי/סיכון שיש לנו לפתוח פתולוגיות/מחלות מסוימות ועוד.

בדיקת הרוק למיפוי ה DNA אם כן, מצטרפת לבדיקות הפונקציונליות בהם עושה שימוש הרפואה הפונקציונלית ובכך מוסיפה כלי חשוב לאין ערוך בהרכבת תכנית פעולה לשיפור הבריאות. לכן היא מהווה את התשתית לביצוע תכנית "מקסימום YOU

הנחיות לביצוע הבדיקה

ערכות רוק לבדיקה ניתן כבר עכשיו לרכוש מתמי. הן יהיו זמינות למבצעי התכנית "מקסימום YOU" על הרכביה השונים. 

 לדף ריכוז מידע על אפשרויות הרכישה השונים לחצו כאן.

  • איסוף דגימת הרוק נעשית בביתכם בהתאם להוראות המצורפות בערכה.

  • במידה שרכשתם תוכנית לביצוע עם תמי (תוכניות הפרימיום) יועלו פרטיכם לאתר/ים הרלוונטי/ים ויפתח עבורכם דף משתמש באתר החברה. 

  • פרטים נוספים - בקרוב. 

הוראות לאיסוף הרוק

הוראות לאיסוף הרוק יינתנו למבצעי הבדיקה עם קבלת הערכה. 

Paper Abstract

בדיקות הרוק בהן אנחנו משתמשים
לצורך ביצוע התוכניות השונות 
ב"מקסימום YOU"

ביקות הרוק בתוכנית
Paper Abstract

לצורך ביצוע המלצות אנחנו משתמשים בערכות הרוק של שתי חברות מובילות בתחום. (הערכה המתאימה תומלץ על ידי תמי בכפוף למטרות השימוש בה). 

הנתונים שמתקבלים מוטענים לאתרים הרלוונטיים לביצוע המלצות.  

ערכה א': 

YOUR GENOMIC RESOURCE (YGR) (ניתן לרכישה באמצעותנו בלבד)

Paper Abstract

ערכה ב':

SelfDecode - ניתן לרכישה באמצעותנו (מתאים למבקשים לעבוד עם תמי או בעזרתה של תמי) או באופן עצמאי (מתאים למעוניינים להרכיב לעצמם המלצות באופן עצמאי). 

הערה:
את ערכת SelfDecode ניתן לרכוש באמצעותנו (מתאים למטופלים המעוניינים להשתמש בשירותי אתר SelfDecode באמצעות תמי). 
או, למטופלים עצמאיים, כחלק ממנוי באתר של SelfDecode (נצלו אחת מתוך כמה תכניות רכישה אפשריות באתר) 

ערכה ב':
SelfDecode - ניתן לרכישה באמצעותנו (מתאים למבקשים לעבוד עם תמי או בעזרתה של תמי) או באופן עצמאי (מתאים למעוניינים להרכיב לעצמם המלצות באופן עצמאי). ​


הערה:
את ערכת SelfDecode ניתן לרכוש באמצעותנו (מתאים למטופלים המעוניינים להשתמש בשירותי אתר SelfDecode באמצעות תמי). או,
למטופלים עצמאיים, כחלק ממנוי באתר של SelfDecode (נצלו אחת מתוך כמה תכניות רכישה אפשריות באתר) 

שימו לב: 

לאתר SelfDecode ניתן גם לטעון נתוני DNA שהתבצעו באמצעות החברות הבאות:

23AndMe, Ancestry, Atlas, Courtagen, Dante Labs (SNP VCF file), DDC, Diagnomics, DNA.Land, Family Tree, Genes For Good, iGene, Illumina, Living DNA, Map My Genome, MyHeritage, Nebula Deep & Ultra Deep (SNP VCF file, Nutrition Genome, Sequencing, Strategene, Your Genomic Resource YGR - הבדיקה שגם היא מתבצעת דרכנו). 

לאתר YOUR GENOMIC RESOURCE ניתן להעלות את נתוני ה DATA שהתקבלו מערכות הבדיקה הבאות: 

Yes, our program now accepts the following for an additional one-time cost of $25 per upload - 23andMe, AncestryDNA, SelfDecode, and Genetic Insight.

לחצו על התמונה לכניסה לאתר

רכישת הערכה

בדיקת DNA

הצעד המשמעותי ביותר שתוכלו לעשות לקידום בריאותכם  
צפיה בווידאו

צפו בקטעי ווידאו הנוגעים לתוכנית

ניווט בתכניהתוכנת
bottom of page