top of page

 השלמת חסרים תזונתיים -למה חשוב?

Prescription Drugs
Pollution

חשיפה מועטה מדי לשמש, מחסור בחומרים מזינים באדמות הגידול החקלאי, חשיפה לרעלנים מהאוויר, מהמים, מהמזון, מתרופות המרשם, חולשות גנטיות שמעכבות תפקוד אופטימלי של מערכות הגוף - כל אלה משבשים את רמת הנוטריינטים בגוף שנועדו לתמוך בפעילותו התקינה.

 

מה הפלא איפה שאנחנו חולים יותר, חלשים יותר ועייפים יותר מתמיד? 

למזלנו, קיימים פתרונות חלופיים/תומכים, בדמות תוספי המזון. עד שנצליח לנקות את הסביבה ולייצר שוב מזון עתיר בנוטריינטים ונקי מרעלים  -  כמו שהטבע יעד וכמו שפעם היה - אנחנו יכולים להיעזר בתוספי תזונה. באמצעותם נוכל: 

  • להשלים חסרים תזונתיים,

  • לעזור לגוף לפעול במיטבו,

  • לתמוך בתפקוד לקוי כתוצאה מחולשה גנטית,  

  • לעזור לגוף להיטהר מרעלים ולהשתקם לרמת תפקוד מיטבית. 

כדי לדעת באלו מוצרים מומלץ להשתמש -

מומלץ לכל אחד לבדוק תפקוד (שאלו את תמי כיצד).

במידה שנמצאו ליקויים או במקרה של מחסור בנוטריינטים -

מומלץ לתסף עם תוספים מיצרנים אמינים. לחצו פה להרחבה.

bottom of page