נווטו בין תכני התכנית השונים

נקודת ההזנק
כיצד מתחילים
הבדיקות בתכנית
מצליבים מידע
אנמנזה ממוחשבת
שאלון בריאות מקיף
אבחון ממוחשב
הצלבת נתונים בריאותיים
DNA מיפוי
MGNA
מתכניות הריפוי
תזונה מותאמת גנטיקה
מקסימום YOU
תכנית תזונה מהפכנית
Show More

אנמנזה ממוחשבת

  1. כחלק מביצוע תכנית "מקסימום YOUימולא טופס של אנמנזה ממוחשבת (שאלון בריאות מקיף און ליין) באתר חברת MGNA

  2. לינק לשאלון הממוחשב עם הוראות מילוי ישלח על ידי תמי.

  3. יש לענות על השאלון תוך שבוע מיום קבלתו.

  4. נתוני השאלון יוזנו אל דף אישי שיוקצה למטופל באתר חברת MGNA

  5. הדף האישי יהיה נגיש לתמיד למטופל והכניסה אליו תיעשה באמצעות שם משתמש וסיסמא אותם יבחר המטופל.

  6. פתיחת התיק באתר MGNA מהווה חלק מעלויות ביצוע תכנית "מקסימום YOUואינה כרוכה בעלות נוספת.

  7. תיק המטופל יהיה זמין לצפייה בפורטל מטופלי "מרכז שן צ'י לרפואה שלמה" שבאתר חברת MGNA.  בכפוף להכנסת שם משתמש וסיסמא. 

  8. נתוני השאלון שמולא יוצלבו עם הנתונים הגנטיים שהתקבלו מבדיקות הרוק שבוצעו  ועם בדיקות המעבדה הפונקציונליות שבוצעו כחלק מתכנית "מקסימום YOU

  9. בכפוף לנתונים שהתקבלו - תיבנה תכנית הבראה אישית שתכלול תזונה, תוספים ושינוי אורחות חיים במטרה למקסם את תפקוד ה DNA ולשפר את הבריאות.

  10. עם קבלתם של מחקרים חדשים, יעודכן התיק באופן שוטף עם נתוני מחקר חדשים.