top of page
שאלונים לצורך אבחון והצלבת נתונים
Copying Down

שאלוני בריאות מקיפים המוזנים לתוכנות הפיענוח 
לצורך הצלבת נתונים והרכבת המלצות

 1. כחלק מביצוע תכנית "מקסימום YOU" יבוצעו שאלוני בריאות ממוחשבים באתרי החברות  Functional Genomic Nutrition ו SelfDecode

 2. השאלונים יבחרו על פי שיקול דעתה של תמי ובכפוף לתוכנית שנרכשה.

 3. לינק לשאלון הממוחשב עם הוראות מילוי ישלח על ידי תמי.

 4. יש לענות על השאלון תוך שבוע מיום קבלתו.

 5. נתוני השאלונים יישמרו באתרים מהם הם נשלחו.

 6. הדף האישי יהיה נגיש לתמיד למטופל והכניסה אליו תיעשה באמצעות שם משתמש וסיסמא אותם יבחר המטופל.

 7. פתיחת התיק באתר Functional Genomic Nutrition מהווה חלק מעלויות ביצוע תכנית "מקסימום YOU" ואינה כרוכה בעלות נוספת.

 8. תיק המטופל/ת יהיה זמין לצפייה בפורטל מטופלי "מרכז שן צ'י לרפואה שלמה" שבאתר חברת Functional Genomic Nutrition.  בכפוף להכנסת שם משתמש וסיסמא. 

 9. נתוני השאלון שמולא יוצלבו עם הנתונים הגנטיים שהתקבלו מבדיקות הרוק שבוצעו  ועם בדיקות המעבדה הפונקציונליות שבוצעו כחלק מתכנית "מקסימום YOU" 

 10. בכפוף לנתונים שהתקבלו - תיבנה תכנית הבראה אישית שתכלול תזונה, תוספים ושינוי אורחות חיים במטרה למקסם את תפקוד ה DNA ולשפר את הבריאות.

 11. עם קבלתם של מחקרים חדשים, יעודכן התיק באופן שוטף עם נתוני מחקר חדשים.     

רכישת התוכניות לביצוע הוכנית
self decode DNA test.png

במסלולי הפרימיום A, B, C (המסלול הירוק) ערכת הבדיקה כלולה במחיר המסלול שנבחר על ידך ותשלח היישר לכתובת שבחרת. 

מבצעי התוכניות במסלול הכחול (א' ב' ג') רכשו פה את הערכה היישר מהחברה

image.png
image.png
image.png


הערה: 

התנאים והעלויות באתר

SelfDecode  עלולים להשתנות ללא הודעה מראש כאן.

התנאים הקובעים הם אלה המצוינים באתר של SelfDecode

מבצע ב SelfDecode: (נלקח מאתר החברה 9/9/2023) 

מי שברשותם נמצאים  כבר נתונים גנטיים מהחברות הבאות: יכול להעלותן לאתר SelfDecode בעלות של $99 לשנה. (עד גמר המבצע, בכפוף לתנאים המתחדשים מדי פעם באתר של SelfDecode). 

האתרים שאת הדאטא שלהם ניתן להעלות לאתר Self Decode

23AndMe, Ancestry, Atlas, Courtagen, Dante Labs (SNP VCF file), DDC, Diagnomics, DNA.Land, Family Tree, Genes For Good, iGene, Illumina, Living DNA, Map My Genome, MyHeritage, Nebula Deep & Ultra Deep (SNP VCF file, Nutrition Genome, Sequencing, Strategene, Your Genomic Resource (YGR) 

צפו בקטעי ווידאו הנוגעים לתוכנית

קטעי וודאו על התוכנית
שיטות בין תכניי התוכנת
bottom of page