top of page

בדיקות מעבדה פונקציונליות

פתרונות העתיד כאן ועכשיו

שינוי מן היסוד בגישה לתזונה ולתוספים

מקסימום

You

בדיקות מעבדה פונקציונליות:

לתשומת לבכם: 

ערכות לביצוע הבדיקות השונות נמסרות לכם על ידי תמי. 

הנחיות מפורטות (הכוללות לוח זמנים לביצוע הבדיקות שהוזמנו) יינתנו למטופל בעת ביצוע ההזמנה. 

מחיר הבדיקות כולל: 

  - ערכת הבדיקה מוכנה לביצוע + הוראות בעברית (מתורגמות מהחומר באנגלית)  

  - הדרכה על ביצוע הבדיקה

  - מעבר על תוצאות הבדיקה והתייעצות עם המעבדה המבצעת (מבוצעת בשיחת סקייפ ומוקלטת) 

  - גיבוש המלצות + פגישה מסכמת עם המטופל. 

  - מע"מ

המחיר אינו כולל:

דמי משלוח (הוראות לגבי המשלוח יינתנו למטופלים במועד רכישת הערכות).

כדי לוודא את טריות המשלוח - אחריות המשלוח היא על המטופל.   

הערה: הבדיקות הפונקציונליות OAT ונוירוטרנסמיטרים מבוצעות במסגרת התכנית "מקסימום YOU" - הקליקו כאן לרכשן במסגרת התכנית.

bottom of page