top of page

שאלוני בריאות פונקציונליים נועדו לסייע לנו באבחון בעיות העומדות בשורש התלונה הרפואית ולמקד באמצעות המידע שמתקבל מהם, את ההמלצות לטיפול.

אנו עושים בהם שימוש נרחב בנוסף ל:

כל אלה נועדו לעזור לנו באיתור מקור הבעיה ובהתאמת תוכנית הבראה ב"תפירה אישית" הכוללת המלצות לבירורים נוספים, לתזונה מותאמת אישית לכל אחד ואחת על פי בעיות הרקע שאותרו.

​לסדרת השאלונים שלנו נוסף לאחרונה שאלון בריאות מקיף מקוון שנשלח למטופלים הבוחרים לבצע את תכנית "מקסימום YOU". התוכנית מיועדת להתאמת המלצות תזונתיות שנועדו להעלות למקסימום את תפקוד ה DNA.

 

כדי לתת לכם "טעימה" מהשאלונים, העלינו לאתר כמה מהם. תוכלו לענות עליהם ולבדוק אם ייתכן כי הבריאות שלכם לקויה למרות שבבדיקות בקופ"ח שערכתם היה הכול תקין. שאלונים אלה אולי יסייעו לכם לאתר את מקור הסבל שלכם, שלא התגלה בשום דרך אחרת.

 ענו על שאלונים בריאותיים חינמיים.
ייתכן שתופתעו ללמוד משהו על בריאותכם שלא ידעתם עד עכשיו.
(לצורך מענה על השאלונים נדרשת הרשמה לאתר

 מרכז שן צ'י לרפואה שלמה - מרפאה אחת, שני מטפלים, שלוש שיטות ריפוי