בדיקות מעבדה פונקציונליות מתקדמות

Bag

רכשית הבדיקות

בחנות המרפאה

איזה בדיקות.jpg

הבדיקות המומלצות

למצבים שונים

Scientist in the Lab

אילו בדיקות ניתן

לבצע דרכנו

בדיקות פונקציונליות מהן

הבדיקות המומלצות למצבים שונים

מצבים מורכבים דורשים בירור עמוק בכדי להגיע לשורש הבעיה. 

ראו להלן הצעה לבדיקות בכמה מצבים. 

ככל שנבדוק יותר כך נוכל להגיע לשורש הבעיה וכך יקטן אלמנט הניחוש בקביעת המלצות לטיפול. 

AUTOIMMUNE PANEL

IGG FOOD ALLERGY

GLYPHOSATE

GPL-TOX: TOXIC NON-METAL CHEMICAL PROFILE

METALS HAIR

ORGANIC ACIDS TEST

FIBROMYALGIA & CFS PANEL

 

GLUTEN / CASEIN PEPTIDES

GPL-TOX: TOXIC NON-METAL CHEMICAL PROFILE

GLYPHOSATE

IGG FOOD ALLERGY

METALS HAIR

ORGANIC ACIDS TEST

PHOSPHOLIPASE A2 ACTIVITY TEST
 

MENTAL HEALTH PANEL

AMINO ACIDS PLASMA

GLYPHOSATE

GPL-TOX: TOXIC NON-METAL CHEMICAL PROFILE

GLUTEN / CASEIN PEPTIDES

IGG FOOD ALLERGY

METALS HAIR

ORGANIC ACIDS TEST
 

TOURETTE'S & TICS PANEL

 

 

CHOLESTEROL

FERRITIN

GPL-TOX: TOXIC NON-METAL CHEMICAL PROFILE

IGG FOOD ALLERGY

METALS HAIR

ORGANIC ACIDS TEST

STREPTOCOCCUS ANTIBODIES