top of page
Abstract Linear Background

בריאות פונקציונלית

אתם מוזמנים

ללמוד

אודות בריאות

פונקציונלית

עם

תמי קלייטמן 

להרחבה ולהעמקת ההבנה של הנושאים הקשורים לעולם הרפואה הפונקציונלית לחצו על הנושאים השונים שלהלן

Abstract Linear Background

בריאות פונקציונלית

אתם מוזמנים ללמוד אודות בריאות פונקציונלית
עם
תמי קלייטמן 

בריאות פונקציונלית מבוססת על עקרונות הרפואה הפונקציונלית

תמי 2.png

אני מאמינה כי רפואה פונקציונלית היא רפואת העתיד. יותר ויותר רופאים ומטפלים עושים מעבר לסוג זה של רפואה ובשנים הקרובות יילך מספרם ויגדל. מושגים כמו DETOX, (ניקוי רעלים) תזונה נכונה, תוספי מזון, הימנעות מכימיקלים, ניקוי הסביבה הפנימית והחיצונית, שאלוני 
בריאות, בדיקות מעבדה פונקציונליות, שימור ושיפור תפקוד המוח, גוף/נפש, כל אלה הם מושגים הלקוחים מתוך העגה בה עושים שימוש מטפלים ברפואה הפונקציונלית. מטופלינו שומעים אותי משתמשת במושגים אלה לעתים תכופות. אני מביאה פה נגיעות/טעימות מהמושגים, בתקווה שבקרוב תהיה שפה זו שגורה גם בפיכם ושההיכרות עם עולם הבריאות הפונקציונלית ויישום ההמלצות בהתאם, יוביל אתכם להעמקת ההבנות הקשורות לבריאות ולקידום היכולת של הגוף להיכנס לתהליך ריפוי.

להרחבה ולהעמקת ההבנה של הנושאים הקשורים לעולם הרפואה הפונקציונלית לחצו על הנושאים השונים שלהלן

bottom of page