top of page

רגישויות למזון

תיאור כללי

רגישות ל 93 סוגי מזון עם רגישות לקנדידה

בדיקת IgG (אימונוגלובולין G) הינה יעילה בבניית דיאטות אלימינציה עבור מצבים כרוניים רבים. אנשים בעלי הפרעות נוירולוגיות, הפרעות במערכת העיכול ובתנועתיות המעיים סובלים לעיתים קרובות מאלרגיות למזון מסוג IgG, וממשיכים לאכול את אותם מזונות מזיקים מבלי להיות מודעים להשפעתם.

צירוף של בדיקת קנדידה מומלצת

Red Lipstick Smudge

רגישויות למזון (דגימת דם יבשה)

IgG Food

Sensitivity

Test (DBS)

Bag

רכישת הבדיקות
בחנות המרפאה

איזה בדיקות.jpg

הבדיקות המומלצות

למצבים שונים

Scientist in the Lab

אילו בדיקות ניתן
לבצע בעזרתנו