top of page

המוצר שבחרתם

האופציה הקלה+

האופציה הקלה+

900.00 ₪מחיר

שלחו לתמי את הדאטה שלכם
תמי תכין לכם תיק באתר המקצועי שלה ב SelfDecode

ואתם תוכלו לבחור 9 דו"חות בעברית (מתוך 18) 
+ 30 דקות מעבר על הדו"חות בזום

  • כיצד עושים זאת?

    יש לקבוע מועד לשיחת זום עם תמי בטלפון

    יש לשתף פרטי כניסה לאתר שלכם עם תמי במועד הזמנת השירות

bottom of page