top of page

המוצר שבחרתם

הורמונים + קורטיזול + נוירוטרנסמיטרים - בדיקה משולבת NeuroHormone Complete Plus

הורמונים + קורטיזול + נוירוטרנסמיטרים - בדיקה משולבת NeuroHormone Complete Plus

3,300.00 ₪מחיר

המחיר כולל:

מחיר הערכה

הוראות ביצוע

התייעצות עם המעבדה המבצעת

גיבוש המלצות

פגישת סיכום


 

bottom of page