top of page

המוצר שבחרתם

YOU הרכב בסיס מקסימום

YOU הרכב בסיס מקסימום

4,600.00 ₪מחיר

ההרכב כולל:

ערכה לבדיקת רוק המתקדמת והמקיפה 
מסוגה בעולם למיפוי כ 900,000 גנים 
ווריאנטים. 

 

פתיחת תיק מטופל ב MGNA

 

הזנת נתוני DNA  לאתר MGNA

 

הזנת שאלון בריאות מקיף 
לתוכנה

 

הכנת תיק נתוני בריאות 
לקראת התייעצות עם יועץ 
בכיר ב MGNA

 

איסוף נתונים וגיבוש המלצות 

 

פגישת סיכום עם המטופל. 

 

המחיר אינו כולל דמי משלוח הערכה לחו"ל