נקודת ההזנק לביצוע התכנית

נווטו בין תכני התכנית השונים

הדרך לריפוי וליצירת 

מקסימום שנים

במקסימום בריאות

מתחילה

בשיחת טלפון אחת  

הערה: כל אחת מ 3 תכניות הריפוי המוצעות במרפאה יכולות להתבצע

בנפרד או בשילוב של אחת עם השניה:

  • וכמובן - ניתן לשלב בין שלושת התכניות.