תמי 2.png

גישה לריפוי 2. בריאות פונקציונלית

בריאות פונקציונלית מבוססת על עקרונות הרפואה הפונקציונלית

ניתן לבחור בשיטת ריפוי  זו  בלבד או לשלב בין  3 שיטות ה