top of page
תמי 2.png

גישה לריפוי 2. בריאות פונקציונלית

בריאות פונקציונלית מבוססת על עקרונות הרפואה הפונקציונלית

ניתן לבחור בשיטת ריפוי  זו  בלבד או לשלב בין  3 שיטות הריפוי במרפאה. נווטו בין התכנים המרכיבים את הרפואה הפונקציונלית בתפריט העליון

 

אני מאמינה כי רפואה פונקציונלית היא רפואת העתיד. יותר ויותר רופאים ומטפלים עושים מעבר לסוג זה של רפואה ובשנים הקרובות יילך מספרם ויגדל. מושגים כמו DETOX, (ניקוי רעלים) תזונה נכונה, תוספי מזון, הימנעות מכימיקלים, ניקוי הסביבה הפנימית והחיצונית, שאלוני

בריאות, בדיקות מעבדה פונקציונליות, שימור ושיפור תפקוד המוח, גוף/נפש, כל אלה הם מושגים הלקוחים מתוך העגה בה עושים שימוש מטפלים ברפואה הפונקציונלית. מטופלינו שומעים אותי משתמשת במושגים אלה לעתים תכופות. אני מביאה פה נגיעות/טעימות מהמושגים, בתקווה שבקרוב תהיה שפה זו שגורה גם בפיכם ושההיכרות עם עולם הבריאות הפונקציונלית ויישום ההמלצות בהתאם, יוביל אתכם להעמקת ההבנות הקשורות לבריאות ולקידום היכולת של הגוף להיכנס לתהליך ריפוי.

 

להרחבה ולהעמקת ההבנה של הנושאים הקשורים לעולם הרפואה הפונקציונלית לחצו על הנושאים השונים שלהלן